Privacyverklaring LingeFilm

LingeFilm is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

LingeFilm legt persoonsgegevens van bezoekers vast ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening. Een bezoeker maakt zelf zijn/haar eigen account aan en kan vervolgens online tickets kopen via de website. Met een account kan je ook geregistreerd worden als FanPas-houder waarna je tickets kunt kopen tegen een gereduceerd tarief. En je kunt je aanmelden voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Bij het aanmaken van een account worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd: E-mailadres, Geslacht, Achternaam, Voornaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, Interesse op filmgebied (kids, regulier, autisme vriendelijk).

De eerste drie persoonsgegevens (e-mailadres, geslacht en naam) zijn verplicht voor het aanmaken van een account. De overige persoonsgegevens zijn facultatief. Wij kunnen onze dienstverlening dan beter op onze bezoekers afstemmen. De juridische grondslag voor het vastleggen van de genoemde persoonsgegevens is gelegen in het feit dat een bezoeker hiervoor expliciet toestemming geeft.

De e-mails die wij van onze bezoekers ontvangen via onze e-mailadressen info@lingefilm.nl en tickets@lingefilm.nl worden door ons bewaard ten behoeve van het uitvoeren van onze dienstverlening. Datzelfde geldt ook voor de persoonsgegevens van onze adverteerders en andere zakelijke contacten. Juridisch gezien is hier sprake van een gerechtvaardigd belang (namelijk een commercieel en dienstverlenend belang) om deze gegevens te bewaren.

Wat zijn gevolgen als je geen persoonsgegevens wilt achterlaten

Een account biedt duidelijke voordelen voor de bezoeker (niet meer in de rij staan voor de kassa, minder risico dat een film is uitverkocht). Een account is echter niet noodzakelijk voor het kopen van tickets. Het is ook mogelijk om aan de kassa van LingeFilm tickets te kopen. Als je een fanpas wilt aanschaffen dan is het wel nodig dat je een account hebt aangemaakt waarin minimaal je e-mailadres, geslacht en achternaam zijn vastgelegd. Voor het toegestuurd krijgen van de wekelijkse nieuwsbrief van LingeFIlm, heb je ook een account nodig. 

Privacybescherming minderjarigen

Het is niet de bedoeling dat minderjarigen zelf een account bij ons aanmaken en hun e-mailadres achterlaten. Wij vragen aan ouders om dit zelf te bewaken aangezien wij geen leeftijden registreren. Het is ook niet de bedoeling dat minderjarigen zelf een FanPas aanschaffen. Dit dient door de ouders of verzorgers te gebeuren. Deze FanPas wordt geregistreerd binnen het account van een van de ouders of verzorgers.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien en aan te passen of te verwijderen. Je kunt dit zelf doen door onderaan de startpagina van onze website (www.lingefilm.nl) te klikken op ‘mijn account’. Je logt vervolgens in met je-e-mailadres en wachtwoord. Je kan dan je persoonsgegevens wijzigen of je account geheel verwijderen. Met het verwijderen van een account worden alle persoonsgegevens binnen een account en daarmee alle persoonsgegevens waarover LingeFilm beschikt, gewist. Je ontvangt dan ook de nieuwsbrief niet meer.

Als je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen (maar je account wel wilt behouden) dan kan je je uitschrijven door het betreffende vinkje in je account uit te zetten of op de daarvoor bestemde url onderaan elke nieuwsbrief te klikken.

Het bewaren van persoonsgegevens door LingeFilm

LingeFilm verwijdert inactieve accounts. Daarbij hanteren wij de volgende criteria: als personen de afgelopen drie film-seizoenen geen tickets hebben gekocht via hun account én niet (meer) staan ingeschreven voor de nieuwsbrief, dan wordt hun account door ons verwijderd.

E-mails die door bezoekers zijn gestuurd aan LingeFilm (via onze e-mailadressen tickets@lingefilm.nl, en info@lingefilm.nl) worden uiterlijk twee jaar na ontvangst verwijderd.

Persoonsgegevens van onze zakelijke contacten worden niet langer bewaard dan nodig is. Voor persoonsgegevens van zakelijke contacten die nodig zijn voor het afleggen van externe verantwoording geldt een wettelijke bewaartermijn van minimaal zeven jaar.

 Wie kunnen de door LingeFilm verzamelde gegevens inzien (derden)

LingeFilm heeft voor de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers derden ingeschakeld, te weten Active Tickets en Mailchimp. Active Tickets stelt de software ter beschikking voor de online ticketverkoop en levert de daaraan verbonden ondersteunende diensten. De nieuwsbrief wordt verzonden met Mailchimp. Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief wordt je e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Deze beide partijen hebben toegang tot persoonsgegevens die binnen LingeFIlm zijn vastgelegd. Wij hebben daarom met deze partijen een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de gegevensverwerking die zij uitvoeren in opdracht van LingeFilm en de organisatorische en technische maatregelen die zij treffen om de gegevens die zij verwerken optimaal te beveiligen.

 Verstrekking aan derden

Lingefilm verkoopt je persoonsgegevens nimmer aan derden en verstrekt deze alleen aan derden als dat onvermijdelijk is vanuit een wettelijke verplichting (fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege).

 Plaatsing foto’s

Het kan voorkomen dat foto’s gemaakt tijdens voorstellingen of evenementen door ons worden geplaatst op onze website of sociale media. LingeFilm zal alleen tot plaatsing overgaan na een weloverwogen afweging tussen jouw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang (namelijk een commercieel belang) van LingeFilm anderzijds. Mocht je desondanks ongewenst in beeld zijn gebracht dan kan je een mail sturen naar info@lingefilm.nl. De betreffende foto wordt dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken verwijderd.

 Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die door LingeFilm worden verwerkt zijn beveiligd door het gebruik van wachtwoorden en de toepassing van authorisatieprocedures. Dit laatste betekent dat alleen vrijwilligers die uit hoofde van hun werkzaamheden persoonsgegevens moeten kunnen inzien (zoals bijvoorbeeld de kassamedewerkers) toegang hebben tot deze gegevens.

 Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door je browser worden opgeslagen op de harde schijf van je computer. Ze zorgen ervoor dat je gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web. De website van LingeFilm maakt gebruik van cookies om geïnformeerd te worden over de wijze waarop bezoekers de website gebruiken en de website beter te laten functioneren.

LingeFilm gebruikt deze data alleen geaggregeerd en herleidt deze niet tot een pc, individu of IP-adres. Je kunt je browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Echter dat kan wel tot gevolg hebben dat de website niet optimaal functioneert en je niet via de webshop kunt bestellen.

 Links naar andere websites

Onze website bevat hyperlinks naar andere websites (zoals de social media Facebook en Twitter). Deze websites hebben hun eigen privacy beleid en gebruik van cookies.

Wijzigingen in het privacybeleid

Lingefilm behoudt zich het recht voor haar privacybeleid op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om er zeker van te zijn dat je kennis hebt genomen van de laatste versie.

 Contactgegevens

Als je vragen of opmerkingen hebt over- of kritiek hebt op de wijze waarop LingeFilm met je persoonsgegevens omgaat dan kan je contact opnemen met het bestuur van LingeFilm via info@lingefilm.nl. Je krijgt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken een reactie.

Als je van mening bent dat wij op een onjuiste manier omgaan met jouw persoonsgegevens dan heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download Privacyverklaring in PDF

Privacyverklaring LingeFilm